Tag Archives: máy trợ thính ngoài tai

Máy trợ thính qua nhiều giai đoạn

Giảm thính lực không còn là vấn đề mới lạ, nhưng máy trợ thính ngày càng được phát triển. Các nhà sản xuất đã phối hợp tính tiện ích và thời trang để tạo ra các dòng máy trợ thính xuất sắc và hợp thời trang. Máy trợ thính nằm hoàn toàn ở ngoài tai: […]