Tag Archives: điếc thần kinh

Điếc thần kinh giác quan đột ngột ở trẻ càng nhỏ, tỷ lệ phục hồi càng kém

  Gần đây, một nghiên cứu đã làm tôi chú ý đến mối quan hệ của điếc thần kinh giác quan đột ngột  (Sudden Sensorineural Hearing Loss = SSHL). Chúng tôi đã viết khá nhiều về vấn đề này và đã có những bài viết từ những người đã gặp phải bệnh này. Tôi rất […]