Máy trợ thính Volta HP T

  • Lọc giảm tiếng ồn lập trình sẵn
  • Lọc giảm tiếng hú
  • Âm báo âm lượng, chuyển môi trường, pin yếu
  • Dạng máy: móc ngoài tai BTE
  • Phù hợp: Trẻ em/ người lớn/ người già
  • Bảo hành: 1 năm
  • Bảo trì: vệ sinh, đo thính lực trọn đời miễn phí