Máy trợ thính ENCHANT 105 – Hãng SONIC – Mỹ

ENCHANT 105 60

* 4 chương trình nghe, 12 băng tần – Dãi tần số: 8 kHz 

ENCHANT 105 80

* 4 chương trình nghe, 14 băng tần –  Dãi tần số: 8 kHz

ENCHANT 105 100

* 4 chương trình nghe, 16 băng tần – Dãi tần số:10 kHz

  • Đối tượng đeo máy: Trẻ em/ Người lớn/ Người già
  • Hình thức đeo máy: Đeo sau tai BTE
  • Thời gian bảo hành: 1 năm
  • Chế độ bảo hành, bảo trì: Bảo dưỡng, vệ sinh máy, đo kiểm tra thính lực định kỳ 3-6 tháng. Miễn phí