Máy trợ thính Boost – Hãng BELTONE – Mỹ

(BTE BOOST)

  • Số kênh: Thay đổi tùy theo loại máy, 17 kênh (Boost 17), 14 kênh (Boost 9), 12 kênh (Boost 6)
  • 4 chương trình nghe
  • Nghe hiểu tốt lời nói và trò chuyện dễ dàng trong những môi trường rất ồn, nhiều tạp âm
  • Nhiều công nghệ giảm ồn bao gồm cả giảm tiếng ồn của gió
  • Triệt tiêu tiếng hú sớm, trước khi nó kịp truyền vào tai
  • Đối tượng đeo máy: Trẻ em/ Người lớn/ Người già
  • Thời gian bảo hành: 2 năm
  • Chế độ bảo hành, bảo trì: Bảo dưỡng, vệ sinh, đo kiểm tra thính lực miễn phí trọn đời