• Làm theo khuôn tai riêng của từng người có kích thước ống tai khác nhau

  • Kích thước cực nhỏ, nằm lọt hoàn toàn bên trong ống tai

  • Máy phù hợp mức giảm thính lực từ nhẹ đến nặng

  • Đối tượng dùng máy: thiếu niên, thanh niên, người lớn, người già

[ux_products style=”normal” type=”row” depth=”2″ depth_hover=”5″ cat=”73″ products=”16″]