• Dễ sử dụng, đeo chắc chắn, bền

  • Phù hợp cho tất cả các mức độ nghe kém khác nhau: Nhẹ đến Nặng, kể cả điếc sâu

  • Phù hợp cho trẻ em, người lớn, người già