• Lập trình trên máy tính, kênh tự do
  • Công nghệ chuyển dịch tần số
  • Lọc giảm tiếng ồn, tiếng gió, ngăn chặn tiếng hú triệt để
  • Giữ nguyên âm sắc mềm mại của tiếng nói
  • Định hướng âm thanh
  • Phù hợp với mức giảm thính lực từ nhẹ đến trung bình nặng
  • Bảo hành quốc tế
  • Hãng sản xuất: SONIC – Mỹ