Trao máy cho các bé khiếm thính trường GDCB Rạng Đông

Stella trao tặng máy trợ thính T10/2016