4 kênh /4 băng tần

2 chương trình nghe

Công nghệ triệt tiêu tiếng hú

Nút điều chỉnh âm lượng

Nút bật/tắt máy

Độ bền cao nhờ lớp phủ Nano

Công suất: 140/75 dB (IEC 60118-0)

Kiểu dáng: máy móc sau vành tai (BTE)

Thích hợp cho khách hàng bị giảm thính lực mức độ từ nặng đén sâu

Nhà sản xuất Puretone – Anh quốc