6 kênh /6 băng tần

2 chương trình nghe

Công nghệ giảm ồn

Công nghệ triệt tiêu tiếng hú

Độ bền cao nhờ lớp phủ Nano

Công suất: *125/52 dB (IEC 60118-0) – Máy CIC *127/60 dB (IEC 60118-0) – Máy ITC *136/66 dB (IEC 60118-0) – Máy ITE

Kiểu dáng: *Máy nhỏ gọn, đặt hoàn toàn trong ống tai (CIC) *Máy đặt ở ống tai (ITC) *Máy đặt ở cửa tai (ITE)

Thích hợp cho khách hàng bị giảm thính lực mức độ từ trung bình đến trung bình nặng

Nhà sản xuất Puretone – Anh quốc