Máy trợ thính Volta HP T

Lọc giảm tiếng ồn lập trình sẵn
Lọc giảm tiếng hú
Âm báo âm lượng, chuyển môi trường, pin yếu
Dạng máy: móc ngoài tai BTE
Phù hợp: Trẻ em/ người lớn/ người già
Bảo hành: 1 năm
Bảo trì: vệ sinh, đo thính lực trọn đời miễn phí
Volta HP từ Audio Service – Đức là dòng máy móc ngoài tai công suất mạnh, dễ sử dụng với mức giá phổ thông
Lọc giảm tiếng ồn lập trình sẵn
Lọc giảm tiếng hú
Âm báo âm lượng, chuyển môi trường, pin yếu
Đồng bộ hóa hai tai
Tính năng lọc giảm ồn
Tính năng tự động thích ứng với môi trường nghe Auto-situation adaption
Lựa chọn nén tần số
Chức năng Xóa tiếng ù