​Luyện trẻ khiếm thính, trẻ nghe kém nghe – nói

Giáo viên chuyên về giáo dục Trẻ khiếm thính tại Trung tâm trợ thính Stella sẽ huấn luyện cho trẻ khiếm thính nghe – nói với các phương pháp sau:

  • Phương pháp Giao tiếp tổng hợp, phương pháp này dạy trẻ học lắng nghe, đọc môi và dùng dấu hiệu
  • Phương pháp Thính giác – Miệng, phương pháp này dạy trẻ lắng nghe có sự hỗ trợ thị giác cùng các giác quan khác
  • Phương pháp Thính giác – Lời nói, phương pháp này huấn luyện trẻ sử dụng thính giác để học nói và phát triển ngôn ngữ.

diachidienthoaistella-xanh