may tro thinh khong day
do thinh luc cho tre
lumeo hearing aids
may tro thinh cam ung
auriga hearing aid.jpg
hearingaidscenter
may tro thinh tot

CIC Sino

may tro thinh audifon

Máy trợ thính mới nhất 2017 với công nghệ Cosma Chip nổi trội

○ Chất lượng âm thanh công nghệ mới 10k HD

○ Cổng lọc giảm ồn Adaptive Noise Guard

○ Thêm tính năng lọc giảm ồn tần số thấp Expansion

○ Lọc giảm tiếng hú khó chịu Adaptive Feedback Guard

○ 9 kênh WDRC - Đa-kênh MPO

○ Lưu trữ thông tin nghe Data-logging

○ Thêm lớp phủ nanoShield tăng cường chịu ẩm

○ Module giảm ù, lưới bảo vệ mi-cro microphoneshield/giảm tiếng gió windscreen

máy trợ thính sino đức

CIC Rega

Máy trợ thính mới nhất 2017 với công nghệ Cosma Chip nổi trội

máy trợ thính sino audifon

○ Chất lượng âm thanh công nghệ mới 10k HD

○ Cổng lọc giảm ồn Adaptive Noise Guard

○ Thêm tính năng lọc giảm ồn tần số thấp Expansion

○ Lọc giảm tiếng hú khó chịu Adaptive Feedback Guard

○ 18 kênh WDRC - Đa-kênh MPO

○ 18 kênh WDRC - Đa-kênh MPO4 môi trường nghe

○ Lưu trữ thông tin nghe Data-logging

○ Thêm lớp phủ nanoShield tăng cường chịu ẩm

○ Module giảm ù, lưới bảo vệ mi-cro microphoneshield/giảm tiếng gió windscreen


Xem thêm:

Máy trợ thính Sonic - Máy trợ thính Puretone - Liên hệ mua máy trợ thính