may tro thinh khong day
do thinh luc cho tre
lumeo hearing aids
may tro thinh cam ung
auriga hearing aid.jpg
hearingaidscenter
may tro thinh tot

Pin máy trợ thính

pin may tro thinh

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại pin cho tất cả các dòng máy trợ thính : 10, 13, 312, 675, AA, AAA...

Núm tai máy trợ thính - Núm tai chống ồn

khuon tai

Chúng tôi cung cấp các loại núm tai cho các dòng máy trong tai, móc vành tai, máy có dây

khuon tai khuon tai  khuon tai khuon tai khuon tai

Khác

Chúng tôi cung cấp ống dẫn tai nghe của máy móc trên vành tai, dây dẫn của máy bỏ túi có dây, loa nghe của máy bỏ túi có dây, dụng cụ thử pin...


khuon tai


Xem thêm:

Máy trợ thính cho người trẻ - Máy trợ thính cho người già - Máy trợ thính công suất mạnh
Máy trợ thính mới - Máy trợ thính khác - Nơi bán máy trợ thính